ලිංගික සෞඛ්‍ය

සෞඛ්‍ය සම්පන්න ලිංගික ජීවිතයක් ලඟා කර ගැනීම ලැජ්ජාවට පත් විය යුතු කරුණක් නොවේ. ලිංගික ගැටළු වලට පිලිතුරු ලබා ගැනීමත් ලිංගික සෞඛ්‍ය පිළිබදව අවශ්‍ය වූ විට වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගැනීමත් ඉතා වැදගත් ය. කාන්තා හෝ පුරුෂ ලිංගික ගැටළු වලට ඔබේ වෛද්‍යවරයාට ඔබට උපදෙස් හා ප්‍රතිකාර ලබාදිය හැක.උදා-: පුරුෂ ලිංගය ප්‍රාණවත් නොවීම, යෝනි මාර්ගය අවට බැක්ටීරියා ආසාදන, ලිංගාශ්‍රිත හර්පිස්, මානව පැපීලෝමා වෛරස් ආසාදන (HPV), මානව ප්‍රතිශක්ති ඌණතා වෛරස් ආසාදන(HIV) සහ අනෙකුත් සමාජ රෝග.

article

හොදම උපත් පාලන ක්‍රමය

උපත් පාලන ක්‍රම අතුරෙන් හොදම ක්‍රමය ...

වැඩිදුර කියවන්න
article

හෝමෝන භාවිතයෙන් සිදු කරන උපත් පාලනය

උපත් පාලන බෙහෙත් පෙති වර්ග, සමට අලවන ...

වැඩිදුර කියවන්න
article

හදිසි උපත් වලක්වා ගැනීම

උපත් පාලනය ක්‍රමයක් භාවිතා නොකර හෝ ...

වැඩිදුර කියවන්න
article

සයනයේ දී පිරිමින් අතින් සිදුවන අත්වැරදීම් 5ක්

'ඔහු ආකර්ශනීය පුද්ගලයෙක් නොවේ යයි' ඇය...

වැඩිදුර කියවන්න
article

කාන්තාවන් අතින් සයනයේ දි සිදුවන අතපසු වීම් 05 ක්

1. වඩාත් සෘජු නොවන මුල පිරීමල...

වැඩිදුර කියවන්න