ගර්භණී අවධියේදී ඔබේ බර කුමන අගයක් ගනු ඇත් ද?

ඔබට දිනක් ඇතුලත ඩෙංගු රෝගය හඳුනා ගත හැක.

ගර්භණී අවධියේදී මගේ බර කුමන අගයක් ගනු ඇත් ද? යන්න ඕනෑම ගර්භණී මවකට මුහුණ දීමට සිදුවන ප්‍රශ්නයකි. සිය සිරුරේ හැඩය ගැන සැලකිලිමත් වන කාන්තාවන්ට එය සිත් තැවුලට හේතුවක් වන අතර, තවත් පසෙකින්, අධික ලෙස ශරීරයේ බර වැඩි වීම අනාගතයේදී දියවැඩියාව වැනි රෝග අවදානමකට අත වැනීමක් වැන්න.

 

ගර්භණී අවධියේදී කිලෝ 10 ක් පමණක්ම ශරිරයේ බරට එකතුවේ හෝ එකම බර අගයක් දරු ප්‍රසූතිය දක්වාම පවතී යන්න කිසිසේත්ම සිදු නොවේ. ඊට හේතු වන්නේ, අඩුබර ගැබිණි මවකට කිලෝ 10ක බරවැඩි වීමකින් ශරීරයට අවශ්‍ය අමතර ශක්තිය නිපදවා ගත නොහැකිය. ඒ අතරම, ස්ථූලතාවයෙන් සිටින ගර්භණී මව තවදුරටත් බර වැඩි නොකර ගත යුතුය. මේ අනුව, පවත්වා ගත යුතුව තිබෙන නියමිත බර කුමක්ද? ඒ සඳහා දැනට පවතින BMI (ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය)අගය සොයාගත යුතුය.

 

එම අගය සොයා ගැනීමට ඔබ කලයුතු ව ඇත්තේ බර කිලෝ ග්‍රෑම් අගයක් ලෙස ගෙන උස වර්ග මීටර් අගයඅගයක් බවට පරිවර්තනය කර අගයන් දෙක ගුණ කිරීමයි.

 

උදාහරණයක් ලෙස, ඔබේ බර කිලෝ ග්‍රෑම් 50ක් නම් උස මීටර් 1.5 නම්, අදාළව අගයන් පහත දැක්වෙන ආකාරයට විසදීම යි. ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකයඅගය වන්නේ, 50/(1.5 × 1.5)= 22.22 Kg/m2.

 

ඉහත ගණන කිරීමට අනුව ලැබී ඇති BMI ( ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය) අගය මත ඔබේ ශරීරයේ දැනට පවතින්නේ, ඌණ බර හෝ අධි බර තත්වයක් ද යන්න හඳුනා ගත හැකිය.

 

දරු උපතක් බලාපොරොත්තු වන කාන්තාව සති 40 ක පූර්ණ ගැබිණි කාලයක් ගතකල යුතු වේ. මින් පලමු සති 12 මුල් ගැබිණි තෙමස ලෙසද, සති 12 සිට සති 28 ක කාලය ද්විතීයික තෙමස ලෙස සැලකිය හැකි අතර සති 28 පසු තෘතීය කාලය ලෙසද හැදින්වීම නිවැරදිය.

 

ඔබගේ ගර්භණී වාර්තාවට අනුව ඔබ අයත් වන කාල සීමාව සොයාගත හැක. මේ සමග ඔබ දකින වගුව මගින් ඔබට ඉතා නිවැරදිව ඔබ මේ මොහොතේ පවත්වාගත යුතු බර ප්‍රමාණය දැන ගැනීමට හැකිවනු ඇත.මෑතකාලීන ලිපි

ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නත් ලබා දීම අහිතකරය යන දුර්මතය

දරුවෙකු විවිධ වූ බොහෝ රෝග වලින් ආරක්...

Read more

ගර්භණී අවධියේදී ඔබේ බර කුමන අගයක් ගනු ඇත් ද

ගර්භණී අවධියේදී මගේ බර කුමන අගයක් ගන...

Read more

authors


Dr Rikaz Sheriff

MBBS PGCert MSc
Director, Western Hospital


Rikaz Sheriff is responsible for all aspects of innovation and strategy of health informatics solutions of LankaDoctor. Rikaz joined UniverSL Software after working for 5 years as a Senior Medical Officer at Western Hospital where he leads the business development unit with responsibility for marketing strategy, brand management, advertising, and consumer promotions.

He also serves as the chief coordinator for their kidney transplant programme. Rikaz is a life member of the Sri Lanka Medical Association and the Health Informatics Society of Sri Lanka. Rikaz holds a MBBS degree from Baqai University (Pakistan) and a Master's degree in Biomedical Informatics from the Post Graduate Institute of Medicine, University of Colombo. He also works as the Provincial Health Informatician for the Department of Health Services, Western Province.


authors

Dr. Yapa Wijeratne
MBBS University of Perdeniya.
Medical Officer, Mawanella Hospital.


Yapa entered Faculty of Medicine in 2008, following a successful career at the Dharmaraja College, Kandy. While continuing his undergraduate career, he joined UniverSL Software. He completed his MBBS degree from University of Peradeniya & worked as a Temporary lecturer at Department of Basic sciences, Faculty of Dental Sciences, University of Peradeniya. After completing his internship, he is still working at Teaching Hospital Peradeniya.