අක්මා මධ්‍යස්ථානName Hospital Contact No
වෛද්‍ය අනුරාධ දසනායක නවලෝක රෝහල 011 2 544444
වෛද්‍ය එන්.එම්.එම් නවරත්න නවලෝක රෝහල 011 2 544444

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය