අනුමත මනෝ විශේෂඥයින්Name Hospital Contact No
වෛද්‍ය නිමල් ලියනගේ සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 011 4 202588
වෛද්‍ය නිමල් ලියනගේ වින්සෙත රෝහල 011-2 683983, 011-2 697261

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය