ආයුර්වේද හා විකල්ප වෛද්‍ය ක්‍රමName Hospital Contact No
වෛද්‍ය ශ්‍රී ලක්මාල් සුගතදාස සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 011 2 874874

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය