ඇලර්ජි (අසාත්මිකතා විශේෂඥයින්)Name Hospital Contact No
වෛද්‍ය අජිත් අමරසිංහ ලංකා රෝහල +94 (011) 553 0000

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය