ඉන්ද්‍රීය බද්ධ කිරීමේ විශේෂඥName Hospital Contact No
වෛද්‍ය රුවන් දිසානායක නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය රුවන් දිසානායක ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය