උගුර කන නාසය හිස සහ බෙල්ල පිලිබඳ වෛද්‍යName Hospital Contact No
වෛද්‍ය ඩි.එම්.පි.වි බස්නායක සුව අරණ මධ්‍යම රෝහල (පුද්) සමාගම 011 3 883494

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය