උපදේශකයාName Hospital Contact No
තාරක එදිරිසිංහ මහතා බ්‍රවුන්ස් රෝහල 011 5 714714
නීල් රන්ජන් මහතා පානදුර වෛද්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 038 2 233316

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය