උපදේශක අධිකරණ වෛද්‍ය විද්‍යාවName Hospital Contact No
වෛද්‍ය එන්.ඩි.එන්.ඒ මෙන්ඩිස් ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය මුදිත විදානපතිරණ ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය මුදිත විදානපතිරණ නයින්වෙල්ස් කෙයාර් 011 4 520999

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය