උපදේශක දන්ත ශල්ය වෛද්‍ය හා දත් බැඳීම සහ පිරිස්සුම්වේදීName Hospital Contact No
වෛද්‍ය ශුභා එස් රාඕ ලංකා රෝහල 011 5 430000

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය