ඖෂධීය රෝග වෛද්‍යName Hospital Contact No
වෛද්‍ය සුජීව සියඹලාපිටිය නවලෝක රෝහල - ගම්පහ 031 5 777777
වෛද්‍ය කේ.බි මල්ලිකාහේවා සැන්ට දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 011 2 874874

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය