කතා කරන භාෂා සහ ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය චිකිත්සකName Hospital Contact No
වෛද්‍ය දිනුෂි අතපත්තු මෙනවිය ඕසිස් රෝහල සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය බුද්ධිමා සමරවීර මෙනවිය ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය බුද්ධිමා සමරවීර මෙනවිය වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය බුද්ධිමා සමරවීර මෙනවිය හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය