කථන චිකිත්සක සහ මනෝ උපදේශකName Hospital Contact No
වෛද්‍ය සචින්තනි අමුගොඩ මෙනවිය වෙස්ටන් ඉන්ෆියමරි රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 685413

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය