ක්ෂුද්‍රජීවී විශේෂඥName Hospital Contact No
වෛද්‍ය රොෂාන් ජයසුරිය නව පිලිප් රෝහල (පුද්) සමාගම 034 2 222888
වෛද්‍ය ලක්මිණි විජේසුරිය බ්‍රවුන්ස් රෝහල 011 5 714714
මහාචාර්ය රේණුකා ප්‍රනාන්දු මහත්මිය ඩර්ඩන්ස් වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 011 2 140000
වෛද්‍ය දර්ශන වික්‍රමසිංහ ප්‍රබෝධ රෝහල 063 2 223606
වෛද්‍ය මායා අතපත්තු ආසිරි මහා රෝහල 011 4 665500
වෛද්‍ය ෆිලොමෙනා චන්ද්‍රසිරි ආසිරි මහා රෝහල 011 4 665500
වෛද්‍ය ගීතිකා පටබැදිගේ මහත්මිය ආසිරි මහා රෝහල 011 4 665500
වෛද්‍ය කාන්ති නානායක්කාර මහත්මිය නිල කුරුස වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය (පුද්) සමාගම 011 2 876888

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය