ක්ෂුද්‍රජීවී විශේෂඥ/ දිලීර විද්‍යාඥName Hospital Contact No
වෛද්‍ය ෆිලෝමෙනා චන්ද්‍රසිරි හේමාස් රෝහල- තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය ජයන්ති එල්විටිගල හේමාස් රෝහල - වත්තල 011 7 888888
වෛද්‍ය ප්‍රනිතා සෝමරත්න ඕසිස් රෝහල් සමාගම 011 5 506000

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය