වෛද්‍ය යෝග්‍යතා සහතිකය ක්‍රීඩා සඳහාName Hospital Contact No
වෛද්‍ය එන්.ඒ.එන්.පී සංකල්පන ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 140000

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය