චර්ම රෝග විශේෂඥ - සම රැකවරණ සහ රූපලාවන්‍ය උපදේශකName Hospital Contact No
වෛද්‍ය ජනක අක්‍රාවිට නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ඉන්දිරා කහවිට මහත්මිය නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය නයනි මදරසිංහ නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය සමන්ති පරණවිතාන නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය නෙලුම් වික්‍රමසිංහ නවලෝක රෝහල 0112 304444

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය