චර්ම රෝග සහ හිසකේ සායනName Hospital Contact No
වෛද්‍ය දීපානි රත්නායක මහත්මිය ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 5 410000

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය