චිකිත්සක සහ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය පිලිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍යName Hospital Contact No
මහාචාර්ය ජනක ද සිල්වා ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය ලලිත් ඒකනායක ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000
වෛද්‍ය ලලිත් ඒකනායක හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය එස්.ඩී.කේ පෙරේරා බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය උපාලි වේරගම හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය