භෞත චිකිත්සක සහ දන්ත රෝග විශේෂඥName Hospital Contact No
මහාචාර්ය සිසිර සිරිබද්දන නවලෝක රෝහල 0112 304444
මහාචාර්ය සිසිර සිරිබද්දන පානදුර ක්ලිනික් 038 2 234057
මහාචාර්ය සිසිර සිරිබද්දන නාවින්න වෛද්‍ය රෝහල 0114 367636
මහාචාර්ය සිසිර සිරිබද්දන හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
මහාචාර්ය සිසිර සිරිබද්දන සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874
මහාචාර්ය චන්ද්‍රිකා විජේරත්න ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000
මහාචාර්ය චන්ද්‍රිකා විජේරත්න පාර්ක් රෝහල් (පුද්) සමාගම 0112 590200

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය