චිකිත්සක සහ පුනරුත්ථාපන කටයුතුName Hospital Contact No
වෛද්‍ය දුමින්ද අබේසිංහ බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය දුමින්ද අබේසිංහ හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය දුමින්ද අබේසිංහ හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය මොනිකා ද සිල්වා හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය එස්.එච්.එම් ද සිල්වා මහත්මිය නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ඒ.නාරනි රුබින්ස් රෝහල 0212 261500
වෛද්‍ය ඒ.නාරනි රෝයල් වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය 011 2 559268

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය