ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක සහ මනෝ චිකිත්සකName Hospital Contact No
වෛද්‍ය චමින්ද වීරසිරිවර්ධන අයි චේන්ජ් මධ්‍යස්ථානය 077 706 3013
වෛද්‍ය චමින්ද වීරසිරිවර්ධන අයි චේන්ජ් මධ්‍යස්ථානය - නුවර -

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය