ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක හා මනෝ විශේෂඥName Hospital Contact No
වෛද්‍ය සෙනරත් අත්තනායක මහතා අයි චේන්ජ් මධ්‍යස්ථානය 077 706 3013
වෛද්‍ය වින්ද්‍යා වරකාගොඩ මෙනවිය නෝරිස් ක්ලිනික් 011 2 685920
වෛද්‍ය වින්ද්‍යා වරකාගොඩ මෙනවිය අයි චේන්ජ් මධ්‍යස්ථානය 077 706 3013

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය