ජාන පිලිබඳ උපදේශකName Hospital Contact No
වෛද්‍ය පද්මා පාදෙණිය මහත්මිය නයින්වෙල්ස් කෙයාර් 011 4 520999
වෛද්‍ය ළහිරු ප්‍රබෝධ හේමාස් දක්ෂිණ රෝහල 091 4 640640
වෛද්‍ය පද්මා පාදෙණිය මහත්මිය නයින්වෙල්ස් කෙයාර් 011 4 520999

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය