ජාන විශේෂඥ වෛද්‍යName Hospital Contact No
වෛද්‍ය චන්ද්‍රිකා ජයකොඩි සෙත් සෙවන රෝහල 037 4 944191
වෛද්‍ය චන්ද්‍රිකා ජයකොඩි සුවන සෞඛ්‍ය සත්කාර රෝහල (පුද්) සමාගම 032 2 220500

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය