දන්ත ප්‍රතිෂ්ඨාපන වෛද්‍ය විද්‍යාවName Hospital Contact No
වෛද්‍ය රාජා ඩී විජේතුංග ඔස්රෝ රෝහල - මාවනැල්ල 0352 246125
වෛද්‍ය මනිල් ෆොන්සේකා හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය රසිකා මනෝරි ජයසිංහ ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය සොනාලි රණතුංග සෙත් සෙවන රෝහල 0374 944191
වෛද්‍ය චාමික රත්නසිරි හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය වජිර ජයසිංහ ඇරෝමැඩ් රෝහල 081 2 065030
වෛද්‍ය වජිර ජයසිංහ දන්ත වෛද්‍ය බහු විශේෂතා මධ්‍යස්ථානය +91 22 2513 0731

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය