දන්ත ශල්‍ය වෛද්‍ය (නිවාරණ ඖෂධ වෛද්‍ය විද්‍යාව )Name Hospital Contact No
වෛද්‍ය ජිනා වරියත් නයින්වෙල්ස් කෙයාර් 011 4 520999

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය