දන්ත සහ හනු (උඩහකු) පිලිබඳ දන්ත වෛද්‍යName Hospital Contact No
වෛද්‍ය ගාමිණි එස් කත්‍රිආරච්චි නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය ප්‍රසන්න ජයසේකර ආසිරි මහා රෝහල 011 4 523300

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය