ළමා ලිංගාශ්‍රිත රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය හා දියවැඩියාවName Hospital Contact No
වෛද්‍ය නවෝද අතපත්තු සී.ඩී.ඊ.එම් රෝහල - නෝරිස් කැනල් මාවත 0112 699398
වෛද්‍ය නවෝද අතපත්තු වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය නවෝද අතපත්තු වින්සෙත රෝහල 0112 683983/0112 697261
වෛද්‍ය නවෝද අතපත්තු හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය