දිලීර නාශක හා අක්මාපේනය වෛද්‍යවරයාName Hospital Contact No
වෛද්‍ය මනන්ජලා සේනානායක සෙත් සෙවන රෝහල 037 4 944191

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය