දිලීර විශේෂඥName Hospital Contact No
වෛද්‍ය ප්‍රිමාලි අයි ජයසේකර මහත්මිය ලංකා රෝහල 011 5 430000
වෛද්‍ය මායා අතපත්තු ආසිරි මහා රෝහල 011 4 665500
වෛද්‍ය ෆිලොමෙනා චන්ද්‍රසිරි ආසිරි මහා රෝහල 011 4 665500
වෛද්‍ය ප්‍රිමාලි අයි ජයසේකර ආසිරි ශල්‍ය රෝහල 011 4 524400

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය