නව ළඳරු රෝග වෛද්‍යName Hospital Contact No
නලීන් ගමතිගේ ජෝසප් ෆ්රාසර් අනුස්මරණ රෝහල 0112588466
නලීන් ගමතිගේ වින්සෙත රෝහල 075 538 3154

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය