නාරි සහ උප සාරවත් පිලිබඳ වූ විශේෂඥName Hospital Contact No
වෛද්‍ය මිල්හාන් බචා නවලෝක රෝහල 011 2 544444
වෛද්‍ය පද්මාමුණි ඒ දෙනේගම පානදුර වෛද්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 038 2 233316
වෛද්‍ය මිල්හාන් බචා නව ඩෙල්මන් රෝහල 011 2 558800

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය