නිර්වින්දන විශේෂඥයින්Name Hospital Contact No
වෛද්‍ය එම්.ඩී ජයසුන්දර ඔස්රෝ රෝහල - මාවනැල්ල 035 2 246125

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය