පටක බද්ධ කිරීම සහ ජානමය මුත්‍රා පිලිබඳ වූ විශේෂඥName Hospital Contact No
වෛද්‍ය කුමාරදාසන් උමාශංකර් ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0112 551410, 0115 430000

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය