ප්ලාස්ටික් ශල්‍ය වෛද්‍යවරුන්


Name Hospital Contact No
වෛද්‍ය යසස් අබේවික්‍රම ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය යසස් අබේවික්‍රම සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0114 308877
වෛද්‍ය යසස් අබේවික්‍රම ස්කින් ක්ලිනික් - නාරහේන්පිට 011 2 588679
වෛද්‍ය යසස් අබේවික්‍රම වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
වෛද්‍ය යසස් අබේවික්‍රම හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය එල්.එම් අමරසිංහ නව ඩෙල්මන් රෝහල 0112 501438
වෛද්‍ය තුෂාන් බෙනරගම ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය තුෂාන් බෙනරගම නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය තුෂාන් බෙනරගම ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000
වෛද්‍ය තුෂාන් බෙනරගම ස්කින් ක්ලිනික් - නාරහේන්පිට 011 2 588679
වෛද්‍ය දම්මික දිසානායක ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය දම්මික දිසානායක නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය දම්මික දිසානායක ඕසිස් රෝහල් සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය දම්මික දිසානායක ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000
වෛද්‍ය දම්මික දිසානායක මෙඩිලයින් හෙල්ත් කෙයාර් 0772 217383
වෛද්‍ය දම්මික දිසානායක වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය දම්මික දිසානායක හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය දම්මික දිසානායක සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874
වෛද්‍ය දම්මික දිසානායක ලෂ් කොස්මැටලොජි ස්කින් ක්ලිනික් - බත්තරමුල්ල 0112 889922
වෛද්‍ය ගයාන් ඒකනායක නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය ගයාන් ඒකනායක ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000
වෛද්‍ය ගයාන් ඒකනායක සෙත් සෙවන රෝහල 0374 944191
වෛද්‍ය ගයාන් ඒකනායක නාවින්න රෝහල 0114 367636
වෛද්‍ය ගයාන් ඒකනායක සුවසිරි පියස උපදේශන සේවාව 037 2 056545
වෛද්‍ය රොමේෂ් ගුණසේකර ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය රොමේෂ් ගුණසේකර නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය රොමේෂ් ගුණසේකර ඕසිස් රෝහල් සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය එම්.කෝලිත පරාක්‍රම කරුණාදාස ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000
වෛද්‍ය එම්.කෝලිත පරාක්‍රම කරුණාදාස හේමාස් රෝහල - වත්තල 0117 888888
වෛද්‍ය එම්.කෝලිත පරාක්‍රම කරුණාදාස හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය එම්.කෝලිත පරාක්‍රම කරුණාදාස සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874
වෛද්‍ය එම්.කෝලිත පරාක්‍රම කරුණාදාස නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය එම්.කෝලිත පරාක්‍රම කරුණාදාස බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය එම්.කෝලිත පරාක්‍රම කරුණාදාස වෙස්ටන් ඉන්ෆියමරි රෝහල (පුද්) සමාගම 0112 685413
වෛද්‍ය දුලිප් පෙරේරා ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය දුලිප් පෙරේරා ඕසිස් රෝහල් සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය දුලිප් පෙරේරා ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000
වෛද්‍ය දුලිප් පෙරේරා ලෂ් කොස්මැටලොජි ස්කින් ක්ලිනික් - නාරාහේන්පිට 0112 889922
වෛද්‍ය චාන්දනී පෙරේරා නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය කාවින්ද රාජපක්ෂ නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය කාවින්ද රාජපක්ෂ ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000
වෛද්‍ය සතිස් විජේමාන්න ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය සතිස් විජේමාන්න නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය සතිස් විජේමාන්න ඕසිස් රෝහල් සමාගම 0112 369113
වෛද්‍ය සතිස් විජේමාන්න ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000
වෛද්‍ය සතිස් විජේමාන්න වෛද්‍ය නෙවිල් ප්‍රනාන්දු ශික්ෂණ රෝහල 0112 407600
වෛද්‍ය සතිස් විජේමාන්න හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය සතිස් විජේමාන්න ලයිෆ් කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 0212 261500
වෛද්‍ය එන්.වයි විජේමාන්න ඩර්ඩන්ස් රෝහල 0115 410000
වෛද්‍ය එන්.වයි විජේමාන්න නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය එන්.වයි විජේමාන්න ලංකා රෝහල 0112 551410,0115 430000

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය