ප්ලාස්ටික් හා ප්‍රතිනිර්මාණිය ශල්‍ය වෛද්‍යName Hospital Contact No
වෛද්‍ය දුලිප් පෙරේරා ස්කින් ක්ලිනික් 011 2 588679
වෛද්‍ය ඒ. ශශංක රත්නායක නව පියෝනීර් රෝහල 0652 223642
වෛද්‍ය ඒ. ශශංක රත්නායක රෝයල් රෝහල (අනුරාධපුර) 0711 014070
වෛද්‍ය ඒ. ශශංක රත්නායක හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය