පොදු රෝගාබාධName Hospital Contact No
වෛද්‍ය ලීලා අධිකාරි මහත්මිය සුවසෙත වෙද මැදුර 011 4 580623
වෛද්‍ය රුවනි ගුණවර්ධන නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය දුමිඳු විජේවර්ධන යුධ හමුදා රෝහල, කොළඹ 0714139645

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය