පෝෂණ උපදේශනයName Hospital Contact No
වෛද්‍ය මධුභාශිනී ධර්මවික්‍රම මෙනවිය ලයිෆ්කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 0212 261500

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය