පෝෂනවේදිName Hospital Contact No
වෛද්‍ය සුමුදු කුමාරි අගලවත්ත සිමෙඩ් සෞඛ්‍ය සේවා (පුද්) සමාගම 0114 308877
වෛද්‍ය ඩනියම් ද සිල්වා හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888
වෛද්‍ය ටිලාන් ගුණසිංහ නවලෝක රෝහල 0112 304444
වෛද්‍ය රේණුකා ජයතිස්ස නවලෝක රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය චමිලා ලියනගේ මෙනවිය නාවින්න වෛද්‍ය රෝහල 0114 367636
වෛද්‍ය චමිලා ලියනගේ මෙනවිය වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
වෛද්‍ය කේ.එල්.ඒ සමිත ප්‍රසාද් නාවින්න වෛද්‍ය රෝහල 0114 367636
වෛද්‍ය හර්ෂනී සපරමාදු ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය හර්ෂනී සපරමාදු නෝරිස් ක්ලිනික් 0112 685920
වෛද්‍ය හර්ෂනී සපරමාදු වින්ලංකා රෝහල 0112 811767
වෛද්‍ය සුජීව එස් වික්‍රමසිංහ ආරෝග්‍යා රෝහල 0332 224592

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය