බාහිර චර්ම රෝග පිලිබඳ විද්‍යාවName Hospital Contact No
වෛද්‍ය නිරංජන් ආරියසිංහ ලෂ් කොස්මැටලොජි ස්කින් ක්ලිනික් - නාරාහේන්පිට 011 2 889922
වෛද්‍ය චාලුක්‍යා ගුණසේකර මහත්මිය ලෂ් කොස්මැටලොජි ස්කින් ක්ලිනික් - නාරාහේන්පිට 011 2 889922
වෛද්‍ය චාලුක්‍යා ගුණසේකර මහත්මිය ලෂ් කොස්මැටලොජි ස්කින් ක්ලිනික් - බත්තරමුල්ල 011 2 889922
වෛද්‍ය චමීර බණ්ඩාර ලෂ් කොස්මැටලොජි ස්කින් ක්ලිනික් - බත්තරමුල්ල 011 2 889922

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය