බාහිර සත්කාර සායන සහ බාහිර භෞතික වෛද්‍යName Hospital Contact No
වෛද්‍ය ශානිකා අර්සකුලරත්න ක්‍රිස්ටල් ස්කින් ක්ලිනික් 011 5 841932
වෛද්‍ය ශානිකා අර්සකුලරත්න ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 140000
වෛද්‍ය දිනේෂ් අමරසේකර ඩර්ඩන්ස් රෝහල 011 2 140000

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය