භෞත චිකිත්සක සහ දන්ත රෝග විශේෂඥName Hospital Contact No
මහාචාර්ය චන්ද්‍රිකා විජේරත්න ඕසිස් රෝහල් සමාගම 011 5 506000
මහාචාර්ය සිසිර සිරිබද්දන හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888
වෛද්‍ය මිල්හාන් බචා ආසිරි මහා රෝහල - නෝරිස් කැනොල් මාවත 011 4 665500
වෛද්‍ය මිල්හාන් බචා ආසිරි මහා රෝහල - කිරුල මාවත 011 4 665500

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය