මතක සායනName Hospital Contact No
මහාචාර්ය අසිත ද සිල්වා නවලෝක රෝහල 011 2 544444
මහාචාර්ය අසිත ද සිල්වා ආසිරි ශල්‍ය රෝහල 011 4 523300

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය