මනෝචිකිත්සකයාName Hospital Contact No
වෛද්‍ය ශානිකා ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය ඉනිශියා ජයසිංහ ලයිෆ් කෙයාර් රෝහල (පුද්) සමාගම 0212 261500
වෛද්‍ය ප්‍රියදර්ශනී කොඩිකාර ප්‍රබෝධ රෝහල (පුද්) සමාගම 0632 223606
වෛද්‍ය ගායන මහේන්ද්‍ර බ්‍රවුන්ස් රෝහල 0115 100000
වෛද්‍ය ආර්.සී.යු ප්‍රියදර්ශිකා බණ්ඩාරනායක රෝහල 033 2 282296

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය