මහජන වෛද්‍යවරයාName Hospital Contact No
වෛද්‍ය මුරලි වල්ලිපුරනතන් රුබින්ස් රෝහල 021 2 261500

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය