මහලු අය සඳහා වූ වෛද්‍යවරයාName Hospital Contact No
වෛද්‍ය චන්දන කනකාරත්න නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය අනෝජා රාජපක්ෂ නවලෝක රෝහල 011 5 577111
වෛද්‍ය චන්දන කනරත්න හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 011 7 888888

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය