මුහුණ පිලිබඳ ශල්‍ය වෛද්‍යName Hospital Contact No
වෛද්‍ය ටි.සබේසන් සම පිලිබඳ සායන 011 2 588679
වෛද්‍ය ටී.සබෙසන් වැල්ලවත්ත මෙඩි ක්ලිනික් 011 2593959

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය