මෞත්‍රික රෝග චිකිත්සක/ ජානමය මුත්‍රා පිලිබඳ වූ විශේෂඥName Hospital Contact No
වෛද්‍ය නුවන් ඩී.ප්‍රේමචන්ද්‍ර සැන්ටා දොරා රෝහල - බත්තරමුල්ල 0112 874874
වෛද්‍ය නුවන් ඩී.ප්‍රේමචන්ද්‍ර පන්නිපිටිය සාත්තු නිවාසය 0112 840065
වෛද්‍ය නිරෝෂන් සෙනවිරත්න ලංකා රෝහල 0112 551410, 0115 430000
වෛද්‍ය නිරෝෂන් සෙනවිරත්න මෙඩිලයින් හෙල්ත් කෙයාර් 0772 217383
වෛද්‍ය නිරෝෂන් සෙනවිරත්න හේමාස් රෝහල - තලවතුගොඩ 0117 888888

ඔබත් වෛද්‍ය වෘත්තිකයෙක්ද ?

එසේ නම් ඔබගේ විස්තර පහත පරිදි පෙළගස්වා අපගේ විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න info@lankadoctor.com


 1  SLMC ලියාපදිංචි අංකය


 2  නම


 3  දුරකථන අංකය